MBA การโรงแรม ที่ Blue Mountains การโรงแรมที่ดีที่สุด ใน ออสเตรเลีย ปัจจุบัน ได้รับการจัดอันดับให้เป็น โรงเรียนการโรงแรม อันดับ 1 ใน ออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตร การบริหารการโรงแรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจบริการ ตั้งแต่ ปริญญาตรี อนุปริญญาตรี ดิปโพลม่า และ MBA การโรงแรม

 

MBA การโรงแรม

MBA การโรงแรม

หลักสูตร MBA การโรงแรม ที่ Blue Mountains พบกับ น้องโคริ จตุวรรณ สังวาลย์ เด็กไทยใน Blue Mountains ได้รับ ทุนการศึกษา MBA บริหารการโรงแรม ที่ โรงเรียนการโรงแรม Blue Moutains ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร ระยะเวลาเรียน 2 ปี

รับชมประสบการณ์  กับน้องโคริ จตุวรรณ สังวาลย์ ทั้งการเรียนและความเป็นอยู่ ในฐานะเด็กไทยใน Blue Mountains ออสเตรเลีย โรงเรียนการโรงแรม อันดับ 1 ใน ออสเตรเลีย เธอคนนี้ต้องปรับตัวอย่างไร พิสูจน์ให้เห็นว่า  “เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก” และ ประสบการณ์นักเรียน MBA การโรงแรม การปรับตัวกับเพื่อนต่างชาติ ตลอดจนข้อแนะนำดีๆ ถึงน้องๆ ที่สนใจอยากไปเรียนการโรงแรม บริหารการโรงแรม ที่ Blue Mountains ออสเตรเลีย บ้าง

 

อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ เอกธนา เอ็ดดูเคชั่น www.facebook.com/EkthanaEducation มีเรื่องราวดีๆ มากมาย รอทุกคนเข้าไปค้นหาอยู่ครับ

Ekthana Education Services