food design course in Italy

FOOD DESIGN COURSE in Italy- หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการออกแบบอาหาร
หลักสูตรใหม่ล่าสุดจากการร่วมมือระหว่าง SPD Scuola Politecnica di Design และ IULM International University of Languages and Media สองสถาบันชื่อดังในอิตาลี โดยเป็นหลักสูตร 1 ปี เริ่มต้นเปิดสอนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป ครอบคลุมทั้งการอบรมทางด้านวิชาการและการฝึกงาน เปิดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

ระยะเวลาหลักสูตร *ข้อมูลสำหรับปี 2558-2559
รวม 12 เดือน
-วิชาเรียน 580 ชั่วโมง (30 มีนาคม 2558 – 21 ตุลาคม 2558)
-ฝึกงาน 480 ชั่วโมง (พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)

ตารางเรียน
จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 9.00 – 13.00 น. และ 14.00-18.00 น.

ภาพรวมหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการออกแบบอาหาร จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมผลักดันให้ภาคธุรกิจการออกแบบอาหารนี้เติบโตขึ้นต่อไป ซึ่งอิตาลีก็เป็นอีกประเทศที่ขึ้นชื่อด้านการออกแบบอาหาร สามารถถือเป็นมาตรฐานและยังได้รับการยอมรับทั่วโลก ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสอันดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาด้านการออกแบบ หรือ การตลาดและการสื่อสาร เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาาสที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพหรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาหารอีกด้วย หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นที่ตลาดด้านอาหาร ที่ขับเคลื่อนโดยอาศัยแนวทางการการออกแบบ ซึ่งแน่นอนว่า จะสามารถผลิดนักออกแบบด้านอาหารที่มีความสามารถในการออกแบบอย่างรอบด้าน:
-การออกแบบกระบวนการการผลิตสินค้า วิธีการและทำเลในการจัดจำหน่าย ตลอดจนแนวทางที่สินค้าถูกบริโภค
-การออกแบบอาหารในแง่ของความงามทางศิลปะ การสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูลบางอย่างผ่านทางอาหาร
-การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมและบริโภคอาหาร
-การออกแบบกิจกรรมการสื่อสารต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมการขายสินค้า

หลักสูตร
หลักสูตรที่เปิดสอนจะเน้นด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่าง วิชาเรียน เวิร์คช็อป และกิจกรรม นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร ระบบเกษตรตกรรม เทคนิคการผลิตอาหาร วัฒนธรรมอาหารและไวน์ โดยจะแบ่งออกเป็น 11 รายวิชาด้วยกัน ดังนี้

– The Food and Agriculture System
– Food Science
– Food and Wine Culture
– Food Marketing & Communication
– Food Experience
– Food Design
– Food Design: designing food and objects
– Food Design: food venues
– Food Design: packaging
– Food Service Design
– Food Design and Tourism

ภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

คณาจารย์
คณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรคือ นักออกแบบมืออาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าของกิจการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักศึกษาสัญชาติอิตาเลียนและนักศึกษาต่างชาติจากหลากหลายสาขา ทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้าน การออกแบบ อาหารและไวน์ อาหารและเกษตรกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิการศึกษา
หลังจากสอบผ่านการสอบครั้งสุดท้ายของหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะได้รับรองคุณวุฒิระดับปริญญาโทขั้นต้น ทางด้าน Food Design และได้รับ 60 หน่วยกิต

food design course in Italy

การฝึกงาน
เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะต้องฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่บริษัท สถาบัน หรือหน่วยงาน ในด้านอาหารและการออกแบบ

การรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้
-จดหมายแสดงเจตจำนงของการสมัตรเรียน (a letter of motivation)
-ประวัติการศึกษา (a curriculum vitae)
-ผลงานที่ผ่านมา (a portfolio) กรณีที่ผู้สมัครจบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ และศิลปะ
-สำเนาเอกสารจบการศึกษา (a copy of a degree certificate)
-เอกสารแสดงผลการศึกษาที่สมบูรณ์ (certification of the exams completed, with relative marks)